Рідинний теплоносій


Сучасна система опалювання містить, як правило, опалювальний котел #00випромінювачі #01 і комунікації. Така система характеризується досить високим коефіцієнтом корисної дії.

У якості носія найчастіше використовуються рідини. Застосовуються і газові середовища #00, але його здатність акумулювати енергію значно нижче, ніж у звичайної води, тому

слід враховувати ряд характеристик, що забезпечують ефективну працездатність. Газоподібне робоче тіло застосовується в особливих, технічно обгрунтованих випадках.

Вимоги, що пред'являються до теплоносія

Фізичний процес теплообміну полягає в передачі енергії від джерела тепла середовищу, і ніж більше енергії буде запасена в одиниці об'єму робочого середовища, тим ефективніше буде робота опалювальної системи; тому теплоємність є основним показником носія.

Крім того, він повинен мати високу плинність #00 і незначним опором тертя об стінки трубопроводів, щоб якнайскоріше доставити запасену енергію випромінювачу. Але швидкість течії рідини у трубопроводах неможливо збільшувати до безкінечності, оскільки процеси кавітацій, що виникають в рідині досягши цілком певних швидкостей течії, викликають гідродинамічні навантаження в системі, що проявляється в підвищеному шумі і вібраціях трубопроводів.

Крім того, газ #00, розчинений в рідині, перешкоджає її проходженню, вивільняючись і скупчуючись у високих точках системи. Проявляється, так званий, ефект повітряної пробки, тому

який, як правило, не містить розчинених газів.

Звичайна вода не відповідає цим вимогам і мало придатна для використання в якості носія у рідинних системах опалювання. Крім того, наявність солей магнію і кальцію #00, викликає звуження "живого" перерізу гідравлічного каналу і підвищення опору протіканню рідини – аж до повної його зупинки.

Для зниження рівня утворення накипу слід проводити хімічну підготовку води. Для цієї мети воду, використовувану в якості носія, пропускають через спеціальні фільтри, в яких магній і кальцій зв'язується хімічними сполуками, не випадними в осад при нагріванні. Для виключення заморожування системи опалювання при аварійній зупинці теплогенератора слід застосовувати в якості носія незамерзаючі рідини типу антифризу.